برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال This Is Us
WEBRip
IMDb 8.7/10 - 89878
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 18
3 رای 4٫00

سریال درباره گروهی از آدم ها می باشد که در یک روز به دنیا آمده اند. شخصیت های داستان را ربکا و جک که زوجی جوان با بچه های سه قلو می باشند، کوین که بازگیر خوشتیپ تلویزیون که از زندگی اش خسته شده است و سایر شخصیت های جالب با زندگی های متفاوت تشکیل می دهند. در این سریال سعی شده است به زندگی های متفاوت و بسیار جالب آن ها در هر قسمت نگاه شود و …

دانلود رایگان سریال This Is Us

قسمت 18 از فصل 04 اضافه شد

کیفیت WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 480p | RMTeam اضافه شد

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0118 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.32 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.22 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181.23 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 220.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 274.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.25 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 274.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.17 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.19 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.21 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.13 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.95 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 179.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.39 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.2 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.05 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.47 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.36 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.82 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.96 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.23 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.93 MB
ورود به پوشه
فصل 0218 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.74 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.69 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.42 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.31 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.93 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.94 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.6 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.65 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.73 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.85 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.26 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.55 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.93 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 328.75 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 190.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291.93 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 251.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.94 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 219.72 MB
ورود به پوشه
فصل 0314 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 645.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.65 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.64 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 652.49 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.95 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 644.81 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 191.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.97 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.91 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.73 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 637.56 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 188.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 244.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 313.85 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 644.8 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.64 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 652.57 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.35 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 259.13 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 649.46 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 177.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.38 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 643.91 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 179.81 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 644.77 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.63 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.74 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 630.98 MB
ورود به پوشه
فصل 0418 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 829.38 MB
کیفیت : 480p حجم : 192.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 244.94 MB
کیفیت : 720p حجم : 502.65 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 715.3 MB
کیفیت : 480p حجم : 193.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 250.74 MB
کیفیت : 720p حجم : 433.09 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 724.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 159.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.65 MB
کیفیت : 720p حجم : 439.23 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 716.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 183.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 238.53 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.6 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.83 MB
کیفیت : 480p حجم : 156.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.4 MB
کیفیت : 720p حجم : 434.23 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 699.92 MB
کیفیت : 480p حجم : 176.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.36 MB
کیفیت : 720p حجم : 388.67 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 699.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.51 MB
کیفیت : 720p حجم : 406.47 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 787.88 MB
کیفیت : 480p حجم : 153.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.63 MB
کیفیت : 720p حجم : 349.6 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.64 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 172.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 314.47 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 202.37 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 535.56 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 476.78 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 151.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.61 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 189.58 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 537.08 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 439.86 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 138.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.85 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 539.84 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 445.06 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 139.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.8 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.86 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 511.87 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 161.99 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.01 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 203.72 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 527.12 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 488.94 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 187.49 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 732.37 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 435.9 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 154.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 305.39 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 193.5 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 536.82 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 492.31 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 309.5 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 197.95 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 480p x264 حجم : 160.63 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 170.66 KB
کیفیت : 720p x265 حجم : 172.54 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 552.29 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 513.12 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 161.92 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 204.48 MB
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 113
دریاقت 1 گلدن گلاب
43 برد و 143 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

4
دیدگاه بگذارید

avatar
4 موضوعات نظر
0 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
4 نویسنده های نظر
Ali.davidکیمیاsajadniloofar نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
niloofar
مهمان
niloofar

man vaghean in serial ro dost daram

sajad
مهمان
sajad

مرسی که کیفیت های متنوع رو گذاشتیداین سریال خیلی عالیهبهترین سریال تو ژانر خانوادگیهکمدی درام هم هست

کیمیا
مهمان
کیمیا

چرا قسمتای جدیدو نمیذارید؟

Ali.david
مهمان
Ali.david

سلام.قسمت 2 فصل 4 انکودر Mkvcage کیفیت 720 از دقیقه 4 به بعد مشکل پخش دارد.دوبار بارگیری کردم. پخش کننده آخرین نسخه هست،با تلفن همراه،تلویزیون و لپ تاپ نیز امتحان کردم.ممنون میشم اصلاح بفرمایید.

This Is Us, دانلود رايگان فصل 1 سريال This Is Us, دانلود زيرنويس فارسي فصل 4 سريال This Is Us, دانلود سريال This Is Us, دانلود سريال This Is Us فصل چهارم, دانلود فصل 01 سريال This Is Us, دانلود فصل 4 سريال This Is Us, دانلود فصل 2 سریال This Is Us, دانلود فصل 2 سريال This Is Us, دانلود فصل 01 سريال This Is Us با زيرنويس فارسي, دانلود فصل چهارم سريال This Is Us با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 3 سريال This Is Us ,سریال This Is Us,دانلود This Is Us,زیرنویس فارسی This Is Us,

| | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال This Is Us بدون سانسور

دانلود سریال This Is Us با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
دوستان عزیز حتما در جریان های که هر روز برای سایت های فیلم در می آورند هستید (فیلتر و این داستان ها) لطفا اگر به پرشین دانلود اهمیت می دهید صفحه perdl_22 رو داخل اینستا دنبال کنید تا اگر اتفاقی افتاد خیلی زود همدیگر رو پیدا کنیمصفحه اینستاگرام ما
+