برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Supergirl
WEB-DL
IMDb 6.3/10 - 106470
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 19
17 رای 6٫82

«سوپرگرل» داستان "کارا" دخترعموی سوپرمن است که در سیاره کریپتون به دنیا آمده و پس از نابودی کریپتون، در سن 12 سالگی به سیاره زمین می آید و به خانواده فوسترن سپرده می‌شود. به "کارا" گفته شده که مراقب استفاده از قدرت‌های خارق العاده خود باشد تا مورد توجه دیگران قرار نگیرد، اما او برای نجات جان دیگران مجبور می شود از قدرت هایش استفاده کند. در نهایت پس از معرفی او به مردم دنیا دشمن هایش یکی پس از دیگری پیدا می شوند..

قسمت 19 از فصل 05 اضافه شد

جستجوی زیرنویس
ورود به پوشه
فصل 0120 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p x264 حجم : 248.8 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 342.18 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 238.15 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 229.06 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.89 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 330.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.81 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.75 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 280.37 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p x264 حجم : 151.01 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 326.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.12 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p x264 حجم : 221.58 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.53 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 242.33 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.74 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 329.88 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 220.95 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 217.93 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p x264 حجم : 192.2 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 201.85 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 189.05 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 326.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 270.7 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.8 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 234.04 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.94 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.04 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 233.54 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.82 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 200.62 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.96 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 331.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 217.17 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p x264 حجم : 223.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 299 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 219.89 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.79 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 298.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 223.14 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p x264 حجم : 206.28 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 342.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 271.43 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p x264 حجم : 247.48 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 339.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 227.77 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.77 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 330.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 205.11 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p x264 حجم : 196.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 328.31 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 209.06 MB
ورود به پوشه
فصل 0222 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.73 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 218.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.78 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 191.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.9 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.96 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 225.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.9 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.91 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.71 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.77 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 207.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 249.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.92 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 211.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.92 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.76 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.85 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.89 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 326.12 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.53 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.38 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.77 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.37 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.2 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.25 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 214.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 325.54 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 233.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 286.83 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.13 MB
ورود به پوشه
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 258.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.95 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 237.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.12 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.07 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.96 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.99 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.02 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.69 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.88 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 252.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.92 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.49 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.46 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.41 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.13 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 198.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.22 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.04 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.02 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.76 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 183.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.42 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 223.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.73 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.57 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.93 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.04 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.78 MB
ورود به پوشه
فصل 0422 قسمت
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 638.06 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 174.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 308.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.25 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 649.29 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 191.81 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 307.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 253.67 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 650.72 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 189.46 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 308.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 247.88 MB
قسمت 01
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 633.2 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.41 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.92 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.58 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 612.53 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 196.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.68 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 632.32 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 174.3 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 222.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 311.72 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.47 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 254.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.16 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.6 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 241.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.27 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.67 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.3 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.44 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.4 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 654.48 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 203.81 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 311.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 261.06 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.24 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 625.43 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.12 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 628.94 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.52 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 626.26 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.12 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.65 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 144.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.45 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.17 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.51 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.23 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.95 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.22 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.13 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.75 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.48 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.72 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.03 MB
ورود به پوشه
فصل 0519 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p حجم : 709.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 553.84 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 166.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.05 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 428.19 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p حجم : 705.97 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 500.4 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 161.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.44 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 428.04 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.75 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 414.35 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 157.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.54 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 429.27 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.43 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 541.37 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 158.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.81 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 428.91 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.57 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 571.2 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 168.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.04 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.54 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.62 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 482.86 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 146.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.52 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 415.19 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 689.22 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 552.46 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 140.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.15 MB
کیفیت : 720p حجم : 414.43 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p حجم : 515.07 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 400.9 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 149.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 192.58 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 302.49 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p حجم : 757.95 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 590.61 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 183.5 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 378.92 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 240.86 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 516.29 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 357.64 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 140.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 173.67 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 375.64 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 149.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.31 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 185.29 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.72 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 385.3 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 149.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.79 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 186.56 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 522.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 396.54 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 151.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.05 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 187.87 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.69 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 412.57 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 157.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.7 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 196.89 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.64 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 407.19 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 155.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.68 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 193.9 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 520.07 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 371 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 147.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.61 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 182.79 MB
قسمت 17
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 597.37 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 309.36 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 286.61 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 178.72 MB
قسمت 18
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 645.02 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 331.49 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.76 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 189.67 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 659.48 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 345.83 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.15 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 197.44 MB
8 برد
33 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

25
دیدگاه بگذارید

avatar
15 موضوعات نظر
10 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
16 نویسنده های نظر
ARMINGHhamiSaberعلیmkh نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
hassan
مهمان
hassan

کیفیت 2160 psa رو دانلود کردم ..در یک کلاف نظیر نداره ..واقعا تمیز و با کیفیت ..بیشتر از این کیفیت ها بزارید 

ali
مهمان
ali

دمتون گرم .

ali
مهمان
ali

میشه لطفا زمان بخش قسمت های بعدی سریال هارو یگید . ممنون میشم.

SAVITAR
مهمان
SAVITAR

سلام لطفا زیرنویس فصل 5 رو قرار بدین ممنون

علیرضا
مهمان
علیرضا

سلام. با نت مخابرات نمیشه از سایتتون دانلود کرد. اما با ایرانسل میشه. این مشکل رو میتونید درست کنید؟

محمد
مهمان
محمد

این سریال سانسور شدس اگه سانسور شده بگین تا دانلود نکنم

اروین
مهمان
اروین

داداش . نیست . موقع فرستادن نظر هم منشن کردن که نیست و نپرس

اروین
مهمان
اروین

1.2.3 اگه اپلود کنین ممنون میشم . فقط فصل 4و 5 هستش

محمد رحمتی
مدیر

لینک ها قرار گرفتن

م.ا
مهمان
م.ا

با سلام و تشکر دوبله این سریال چطری دانلود میشه کرد؟

پرهام
مهمان
پرهام

سانسور شدست

علیرضا
مهمان
علیرضا

سلام و وقت بخیر. اول ممنون بابت سایت خوبتون. دوم اینکه قسمت 18 سوپرگریل دانلود کردم ولی قسمت 19 بت وومن بود؟ لینکو اشتباه گذاشتین

محمد رحمتی
مدیر

سلام اره دمت گرم من اشتباه کردم

mkh
مهمان
mkh

دانلود نمیشه لطفا بررسی کنید

علی
مهمان
علی

ببخشید از کجا باید زیر نویسش رو دانلود کنم؟؟؟؟

Saber
مهمان
Saber

آقا خداییش دمتون گرم من حتی اگه شده برای سایتتون یه حمایت میزنم واقعا کارتون درسته و از دیزاین سایتتون خداییش خوشم اومد دمتون گرم ایولا دارین

hami
مهمان
hami

خیلی از سایت خوبتون تشکر میکنم ولی یه سوال داشتم اینکه هنوز این سریال در حال ساخته یا تمام شده؟؟؟؟؟ و اینکه زیرنویس فصل 5 هم اومده؟؟؟ممنون میشم جواب بدید

ARMINGH
مهمان
ARMINGH

سلام سانسور شده هست ؟؟؟؟؟؟

Supergirl,دانلود Supergirl,دانلود سریال Supergirl,سریال Supergirl,کیفیت بلوری سریال Supergirl,فصل 4 سریال Supergirl کیفیت بلوری,زیرنویس فارسی فصل 4 سریال Supergirl,دانلود رایگان فیلم Supergirl,دانلود رایگان سریال Supergirl,پیشنمایش سریال Supergirl,خلاصه سریال Supergirl,دانلود سریال اکشن Supergirl,دانلود سریال تخیلی Supergirl,دانلود سریال Supergirl دوبله فارسی,دوبله فارسی سریال Supergirl,تمام فصل های سوپرگرل دوبله فارسی,دانلود سریال,دانلود سریال Supergirl قسمت 1 تا 22,Supergirl,دانلود مستقيم سریال Supergirl قسمت 1 تا 22,دانلود رايگان و مستقيم سریال Supergirl,دانلود زيرنويس سریال Supergirl,خلاصه سریال خارجي Supergirl قسمت 1 تا 22,نقد سریال Supergirl,عکس هاي سریال Supergirl قسمت 1 تا 22,سریال خارجي Supergirl,دانلود سریال,دانلود سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,سوپرگرل قسمت 1 تا 22,دانلود مستقيم سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,دانلود رايگان و مستقيم سریال سوپرگرل,دانلود زيرنويس سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,خلاصه سریال خارجي سوپرگرل,نقد سریال سوپرگرل,عکس هاي سریال سوپرگرل قسمت 1 تا 22,سریال خارجي سوپرگرل

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Supergirl بدون سانسور

دانلود سریال Supergirl با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
دوستان عزیز حتما در جریان های که هر روز برای سایت های فیلم در می آورند هستید (فیلتر و این داستان ها) لطفا اگر به پرشین دانلود اهمیت می دهید صفحه perdl_22 رو داخل اینستا دنبال کنید تا اگر اتفاقی افتاد خیلی زود همدیگر رو پیدا کنیمصفحه اینستاگرام ما
+