برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Bold Type
Web-dl
IMDb 8/10 - 8622
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 14
اولین نفر باشید 0٫00

"نوع پررنگ" با الهام از زندگی سردبیر "جهان وطنی" ، جوآنا کولز ساخته شده است. این نمایش نگاهی اجمالی به زندگی های عجیب و غریبانه و عشق به کسانی که مسئول یک مجله جهانی زنان هستند ، است. مبارزات آنها در مورد پیدا کردن هویت شما ، مدیریت دوستی و شکسته شدن قلب شما است ، همه در حالی که شلوار جین مناسب برای پوشیدن هر نوع بدن را پوشیده اند.

قسمت 14 از فصل 04 اضافه شد

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 218.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 277.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.3 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 290.43 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.45 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.91 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.57 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 196.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 258.37 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.5 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 202.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.96 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 167.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.57 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 170.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.39 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 253.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.34 MB
ورود به پوشه
فصل 0210 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 198.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 215.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 308.5 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.46 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 172.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 223.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 302.83 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 206.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 307.32 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 169 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 221.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 305.4 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 156.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 202.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.86 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 233.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 307.68 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.26 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 260.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.49 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 188.7 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 248.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 310.06 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 176.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 234.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 310.19 MB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 191.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 240.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 310.11 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 188.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 243.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 308.75 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 179 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 233.27 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.91 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 176.43 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 305.89 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 206.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.04 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 166.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 303.15 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 165.56 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.1 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.84 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 140.88 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 177.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 307.45 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 166.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 214.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 303.94 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 166 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 310.04 MB
ورود به پوشه
فصل 0414 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p x264 حجم : 514.13 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 528.37 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 157.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 301.31 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 202.38 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p x264 حجم : 524.29 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 541.42 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 157.35 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 307.24 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 203.26 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p x264 حجم : 524.54 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 574.89 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 176.87 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 307.37 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 229.42 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p x264 حجم : 631.95 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 475.94 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 146.19 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 302.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 183.61 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p x264 حجم : 510.07 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 422.94 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 137.52 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 304.43 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 173.69 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p x264 حجم : 509.85 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 425.78 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 143.21 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 304.4 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.95 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p x264 حجم : 506.47 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 480.67 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 157.24 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 302.33 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 202.05 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p x264 حجم : 512.95 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 445.47 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 149.74 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 306.23 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 185.75 MB
قسمت 09
کیفیت : 1080p x264 حجم : 514.14 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 598.72 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 174.66 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 306.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 226.47 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 509.4 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 427.65 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 143.2 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 304.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 176.57 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 697.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 403.42 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 158.61 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 288.39 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 207.86 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 728.9 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 360.37 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 145.99 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 276.8 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 189.11 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 586.97 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 336.21 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 141.32 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 258.17 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 186.12 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 668.62 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 340.01 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 139.71 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 260.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.86 MB
۱۱ نامزدی.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

The Bold Type, دانلود The Bold Type, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال The Bold Type, دانلود رایگان سریال The Bold Type, سریال The Bold Type کامل , دانلود سریال The Bold Type با لینک مستقیم, دانلود سریال The Bold Type با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Bold Type 2017 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال The Bold Type بدون سانسور

دانلود سریال The Bold Type با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
دوستان عزیز حتما در جریان های که هر روز برای سایت های فیلم در می آورند هستید (فیلتر و این داستان ها) لطفا اگر به پرشین دانلود اهمیت می دهید صفحه perdl_22 رو داخل اینستا دنبال کنید تا اگر اتفاقی افتاد خیلی زود همدیگر رو پیدا کنیمصفحه اینستاگرام ما
+