برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Psych
480p
IMDb 8.3/10 - 80512
تمام شد - فصل : 8 - قسمت : 10
اولین نفر باشید 0٫00

سریالی کمدی، به سبک شرلوک هلمزی و پر از شوخی ها و دیوانگی های خنده دار که می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند. اگر دنبال سریالی کمدی و جنایی می گردید این سریال را از دست ندهید.شاون اسپنسر که حافظه ی تصویری، غریضه ی کارآگاهی و دقت بسیار بالایی دارد بعد کمک به پلیس برای حل یک پرونده، متهم به شریک جرم بودن می شود. شاون برای این که به زندان نیفتد و راز خود را برملا نکند ادعا می کند که غیبگو است و با عالم ارواح ارتباط دارد و از این راه اطلاعات خود را به دست می آورد. شاون به همراه بهترین دوستش گاس که فروشنده ی دارو و لوازم پزشکی است، دفتر کارآگاه خصوصی غیبگوی Psych را تاسیس می کند و از آن به بعد در حل پرونده های جنایی به پلیس کمک می کند...

جستجوی زیرنویس
ورود به پوشه
فصل 0115 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 248.92 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.44 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.01 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 159.44 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.6 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.34 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.45 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.56 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.39 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.36 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.75 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.4 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.58 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.32 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.37 MB
ورود به پوشه
فصل 0216 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.29 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.91 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.42 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.18 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.53 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.09 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.88 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.95 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.87 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.96 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.86 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 159.51 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.43 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.03 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.78 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.89 MB
ورود به پوشه
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.76 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.03 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.48 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 159 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.07 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.63 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.54 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.39 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.17 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.99 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.67 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.88 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.96 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.33 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.28 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.81 MB
ورود به پوشه
فصل 0416 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.09 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.77 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 159.72 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.68 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.39 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.89 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.03 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.62 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.44 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.51 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.43 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.85 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 160.51 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 161.77 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 164.34 MB
ورود به پوشه
فصل 0516 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.62 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.37 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.96 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.81 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.13 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.18 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.12 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.91 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.14 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.24 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.37 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.49 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.65 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.28 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.94 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.52 MB
ورود به پوشه
فصل 0616 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.77 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.01 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.47 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.84 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.1 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.3 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.11 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.44 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.91 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.86 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.14 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.04 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.2 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.63 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.54 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.03 MB
ورود به پوشه
فصل 0715 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.66 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.66 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.3 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.69 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.92 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.65 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.04 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.18 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.88 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.93 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.94 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.12 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.2 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 326.75 MB
ورود به پوشه
فصل 0810 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.17 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.04 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 161.04 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.68 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.95 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.51 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.18 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.56 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.73 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.07 MB
نامزد 1 Primetime Emmy. 5 نامزد دیگر برنده و 30 نامزد دیگر.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع از

Psych, دانلود Psych, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Psych, دانلود رایگان سریال Psych, سریال Psych کامل , دانلود سریال Psych با لینک مستقیم, دانلود سریال Psych با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Psych 2006 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Psych 2006, دانلود سریال Psych بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Psych بدون سانسور

دانلود سریال Psych با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
دوستان عزیز حتما در جریان های که هر روز برای سایت های فیلم در می آورند هستید (فیلتر و این داستان ها) لطفا اگر به پرشین دانلود اهمیت می دهید صفحه perdl_22 رو داخل اینستا دنبال کنید تا اگر اتفاقی افتاد خیلی زود همدیگر رو پیدا کنیمصفحه اینستاگرام ما
+