برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Arrow
BluRay
IMDb 7.6/10 - 398457
تمام شد - فصل : 8 - قسمت : 10
6 رای 8٫33

پس از غرق شدن یک کشتی، شخصی میلیاردر بنام "الیور کویین" مفقود می‌شود و به مدت پنج سال همه فکر میکردند که او مرده است، اما 5 سال بعد در یک جزیره‌ی دور افتاده او را پیدا می کنند. او به شهر خودش یعنی "استارلینگ سیتی" نزد مادر و خواهر و بهترین دوستش برمیگردد، که بلافاصله آن‌ها متوجه تغییر رفتار "اُلیور" می‌شوند. "اُلیور" با شخصیت جدیدی که پیدا کرده قصد دارد با تمام بدی ها و خلاف ها درون شهرش مبارزه کند ولی در عین حال شخصیت قدیم خودش رو هم حفظ کند...

کیفیت BluRay 720p | Pahe اضافه شد

کیفیت BluRay 720p X265 10Bit | Pahe اضافه شد

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

کیفیت BluRay 1080p | PerDL اضافه شد (اختصاصی)

دانلود فصل 8 (BluRay 1080p,BluRay720|Pahe)

جستجوی زیرنویس
ورود به پوشه
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.66 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.01 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.23 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.92 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.21 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.23 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.94 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.36 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.02 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.97 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.88 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.04 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.03 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.96 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.72 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.77 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.69 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.01 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.2 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.94 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.58 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.87 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.86 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.97 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.79 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.09 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.69 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.87 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.81 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.88 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.43 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.89 MB
قسمت 17
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.63 MB
قسمت 18
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.83 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.9 MB
قسمت 19
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.82 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.8 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.83 MB
قسمت 20
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.99 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.76 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.78 MB
قسمت 21
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.81 MB
قسمت 22
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.87 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.94 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.84 MB
قسمت 23
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.85 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.76 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.77 MB
ورود به پوشه
فصل 0223 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.95 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.83 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.91 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.7 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.89 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.83 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.91 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.74 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.76 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.79 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.85 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.94 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.86 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.87 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.83 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.93 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.91 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.83 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.2 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.85 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.94 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.86 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.5 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.77 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.86 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.01 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.88 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.05 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.77 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.94 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.93 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.64 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.21 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.95 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.82 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.01 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.23 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.96 MB
قسمت 17
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.88 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.71 MB
قسمت 18
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.73 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.75 MB
قسمت 19
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.78 MB
قسمت 20
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.83 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.91 MB
قسمت 21
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.09 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.07 MB
قسمت 22
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.59 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.74 MB
قسمت 23
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.83 MB
ورود به پوشه
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.74 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.75 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.81 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.82 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.66 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.72 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.76 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.82 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.54 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.7 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.03 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.72 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.03 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.81 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.86 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.03 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.99 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.61 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.08 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.67 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.99 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.79 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.51 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 151.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.66 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.75 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.77 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.02 MB
قسمت 17
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.53 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.84 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.85 MB
قسمت 18
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.12 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.8 MB
قسمت 19
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.83 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.01 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.96 MB
قسمت 20
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.04 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.28 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 305.11 MB
قسمت 21
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.85 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.91 MB
قسمت 22
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 605.03 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.9 MB
قسمت 23
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 604.78 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.8 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 152.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.92 MB
ورود به پوشه
فصل 0423 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 617.33 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.37 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.97 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.8 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.92 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.24 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.61 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.76 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.2 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 614.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.88 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 160.74 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 617.46 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.93 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.37 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 617.13 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.83 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.31 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 612.94 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 155.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 301.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 160.22 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 645.79 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 164.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 318.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 168.78 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.05 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.58 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.49 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.03 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 612.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 155.75 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 301.86 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 160.19 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.96 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.24 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.7 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.72 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.15 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 615.72 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 160.92 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 617.43 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 304.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.38 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.82 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.75 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.19 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 615.48 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.42 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 160.87 MB
قسمت 17
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 614.26 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.58 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 160.56 MB
قسمت 18
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.02 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.58 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.03 MB
قسمت 19
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 601.96 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 153.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 296.55 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 157.38 MB
قسمت 20
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 607.6 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 154.42 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 299.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 158.83 MB
قسمت 21
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 610.3 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 155.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 300.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.53 MB
قسمت 22
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 609.93 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 155.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 300.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 159.36 MB
قسمت 23
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 616.47 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 156.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 161.15 MB
ورود به پوشه
فصل 0523 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 605.01 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.21 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.81 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 604.79 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.84 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 604.78 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.04 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 604.71 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.96 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.98 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.98 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 600.62 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.96 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.97 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 207.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.02 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.94 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 227.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.84 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.74 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.91 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.81 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 169.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.95 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.58 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.82 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.55 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 173.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.7 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 618.98 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.77 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 635.69 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.6 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 635.14 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.37 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 634.34 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.41 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 634.69 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 160.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.45 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 636.09 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.77 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 632.04 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.67 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.82 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 134.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 158.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.79 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.21 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.38 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.31 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.96 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 627.08 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 230.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.85 MB
ورود به پوشه
فصل 0623 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 634.41 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.4 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.55 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.57 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 629.8 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 150.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 164.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 300.37 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 627.17 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 149.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 163.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 299.17 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 633.36 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.35 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.13 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 637.07 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.87 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.4 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.96 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.6 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 630.24 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 150.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 164.52 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 300.67 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 634.77 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.52 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.76 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.82 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 634.4 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.46 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.59 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.61 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 633.64 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.29 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 302.33 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 623.74 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 148.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 162.81 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 297.49 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 635.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.77 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.28 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.09 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.84 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.41 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 637.09 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.96 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.86 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.78 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.07 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.84 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.42 MB
قسمت 17
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.48 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.97 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.2 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.67 MB
قسمت 18
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 631.85 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 150.85 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 164.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 301.41 MB
قسمت 19
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.2 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.86 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.5 MB
قسمت 20
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 636.36 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.93 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.6 MB
قسمت 21
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 637.1 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 152.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 166.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.93 MB
قسمت 22
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 630.43 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 150.54 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 164.61 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 300.77 MB
قسمت 23
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 635.6 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 151.75 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 165.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 303.24 MB
ورود به پوشه
فصل 0722 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 633.19 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 236.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.21 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.72 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 238.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 309.72 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 614.43 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.58 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.87 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.99 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.81 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.98 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.77 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.08 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 626.16 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 240.72 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.05 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 635.61 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.16 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 655.8 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 182.32 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 305.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 234.92 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 644.1 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 147.98 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 302.74 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 186.94 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 654.75 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 154.7 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 305.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 198.02 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 637.02 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 173.45 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 300.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.31 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 653.52 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 132.72 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 304.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 166.95 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 633.21 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 143.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 179.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.4 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 662.22 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 155.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.11 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 626.3 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 307.64 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.67 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.14 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.59 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.18 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.73 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.51 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 212.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.54 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.81 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.32 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.82 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 138.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 173.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.01 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 634.02 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 220.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.47 MB
ورود به پوشه
فصل 0810 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.96 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 639.69 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 185.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 245.93 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 350 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 860.93 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.28 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 225.87 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.55 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 583.61 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 156.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 199.4 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.75 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 737.06 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.12 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 171.73 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.76 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 644.38 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 167.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 219.38 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.79 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 792.49 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.97 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 205.09 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.72 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 569.69 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 140.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.33 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.91 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 701.46 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.27 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 150.94 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.57 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 578.03 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 149.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 194.04 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.68 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 708.19 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.12 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 168.81 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p حجم : 699.81 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 433.61 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 151.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 193.51 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 349.68 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 697.32 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.39 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 161.87 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p حجم : 835.49 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 574.32 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 191.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 266.46 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 369 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 857.59 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.33 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 274.57 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.69 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 540.57 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 184.51 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 309.99 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 232.75 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 842.88 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.39 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 225.84 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 521.86 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 514.73 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 181.19 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 309.81 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 234.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 764.1 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 351.32 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 210.28 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 531.74 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 490.34 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 169.14 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 317.05 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 212.88 MB
کیفیت : BluRay 1080p | PerDL حجم : 754.6 MB
کیفیت : BluRay 720p | Pahe حجم : 350.96 MB
کیفیت : BluRay 720p X265 10Bit | Pahe حجم : 193.27 MB
16 برد
72 نامزد دیگر

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
amirhzs
کاربر
amirhzs

سلام میشه لطفا برای فصل 4 5 6 7 نسخه BLURAY 1080 انکودر   vyndros   رو بزارید                        ممنون

آروین
مهمان
آروین

سلام-سریال V-Wars توو سایت نمیزارید؟

محمد
مهمان
محمد

سلام خسته نباشید چرا قسمت 8 و 9 و 10  فصل 8 رو هنوز نذاشتین آخه پخش شده که

محمد
مهمان
محمد

سلام میش سوالم رو جواب بدید در مورد قسمت 8 و 9و 10 که چرت هنوز نذاشتین؟

محمد رحمتی
مدیر

سلام هنوز منتشر نشده

Arrow, دانلود رايگان فصل 8 سريال Arrow, دانلود زيرنويس فارسي فصل 8 سريال Arrow, دانلود سريال Arrow, دانلود سريال Arrow فصل هشتم, دانلود فصل هشتم سريال Arrow, دانلود فصل 08 سريال Arrow, دانلود فصل 8 سریال ارو , دانلود فصل هشتم سريال Arrow بدون سانسور, دانلود فصل 8 سريال Arrow با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 08 سريال Arrow با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 08 سريال Arrow ,

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Arrow بدون سانسور

دانلود سریال Arrow با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
دوستان عزیز حتما در جریان های که هر روز برای سایت های فیلم در می آورند هستید (فیلتر و این داستان ها) لطفا اگر به پرشین دانلود اهمیت می دهید صفحه perdl_22 رو داخل اینستا دنبال کنید تا اگر اتفاقی افتاد خیلی زود همدیگر رو پیدا کنیمصفحه اینستاگرام ما
+